เอไอเอสและพันธมิตรสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยืดหยุ่น

เอไอเอสและพันธมิตรสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยืดหยุ่นกับฮิวแมนิกา, โคนิเคิลและไทยคมสร้างระบบนิเวศสำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดตัว Digital Talent | ผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุตัวช่วยสร้างเทคโนโลยีที่แท้จริง การเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับแกนหลักที่ลดไม่ได้ของ “คน” ที่สามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและส่งมอบได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุดในพื้นที่ดิจิทัลจำเป็นต้องมีพันธมิตรในระบบนิเวศที่แบ่งปันวิสัยทัศน์ของเรา AIS จับมือ 3 พันธมิตร ได้แก่ Humanica, Conicle และ THAICOM...