การบำบัดด้วยเกม: วิดีโอเกมที่รุนแรงสามารถช่วยเด็กสมองพิการได้

สมองพิการ (CP) เป็นความพิการ ทางร่างกายที่พบบ่อยที่สุดในวัยเด็ก ส่งผลกระทบต่อชาวออสเตรเลียมากกว่า34,000 คนและมากกว่า17 ล้านคนทั่วโลก ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการบาดเจ็บต่อสมองที่กำลังพัฒนาซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและท่าทางของเด็ก แต่อาจรวมถึงประสาทสัมผัส (การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส) และการรับรู้ (การคิด) โดยเฉลี่ยแล้วอุบัติการณ์ของ CP หมายถึงกรณีใหม่เกิดขึ้นทุกๆ 500 การเกิดมีชีพ หรือประมาณทุกๆ 18...